Loading…

Salgs- og leveringsbetingelser for Musikhuset Aarhus

Generelt

Musikhuset Aarhus sælger billetter på egne vegne eller for arrangører, som lejer sig ind i vores sale. Billetkøber bør gøre sig bekendt med arrangøren, hvis navn fremgår nederst på arrangementssiden på www.musikhusetaarhus.dk og på billetten. Særlige vilkår fremgår af billetten og/eller ordrebekræftelsen. Købsaftalen er underlagt regler i dansk lov. Aftalen er først bindende for Musikhuset Aarhus, når Musikhuset Aarhus har registreret betalingen.
For at levere service i forbindelse med købet vil Musikhuset Aarhus kommunikere digitalt med billetkøberen via mail og SMS.

Billetter og gavekort

Billetten giver adgang til det konkrete arrangement, såfremt der er gyldig læsbar stregkode. Billetter eller produkter, som er annullerede, er ikke gyldige. Billetten må ikke kopieres eller på anden vis anvendes flere gange. Billetten må gerne overleveres til anden person, så længe det ikke fremgår tydeligt, at billetten er personlig.

Videresalg

Billetter må ikke videresælges i kommercielt øjemed. Billetter må heller ikke udbydes i konkurrencer eller i forbindelse med anden kommerciel ydelse uden skriftlig tilladelse fra Musikhuset Aarhus.

Køb ved tredjepart

Musikhuset Aarhus påtager sig ikke ansvaret for gyldigheden af billetter og gavekort, der er købt udenom Musikhuset Aarhus’ og arrangørens officielle salgskanaler og -steder. Vi anbefaler at handle på vores hjemmeside, i billetsalget eller gennem et salgslink med vores URL for at sikre billetternes gyldighed og pris.

Betaling

På www.musikhusetaarhus.dk og via billetlinks modtages følgende betalingsformer og betalingskort:

I det fysiske billetsalg modtager vi:

Al kommunikation mellem billetkøber og musikhusetaarhus.dk vedrørende betaling sker i krypteret form. Kortinformation sendes direkte til kortindløseren og gemmes ikke af musikhusetaarhus.dk. Læs mere om Musikhuset Aarhus Data & Privatlivspolitik her: https://musikhusetaarhus.dk/praktisk-information/klager-politikker/data-privatlivspolitik/.
Bemærk at billetter betales umiddelbart ved bestillingen og betragtes derefter som købt.

Levering

Musikhuset Aarhus leverer billetten til den angivne e-mailadresse. Hvis du ikke har modtaget kvitteringsmailen eller billetterne indenfor 24 timer efter gennemført køb, skal du først undersøge, om den befinder sig i din spam-indbakke, før du kontakter Musikhuset Aarhus på mail musikhuset@aarhus.dk eller på tlf. 89 40 90 00.
Billetkøber bør kontrollere, at det trukne beløb er korrekt - særligt hvis der opstår tvivl, om et køb er gennemført f.eks. ved fejlmelding inden kvitteringssiden. Derudover bør billetkøber kontrollere, at billetten indeholder de rigtige oplysninger.

Billet- og leveringsgebyr

Musikhuset Aarhus tager et billetgebyr på 30 kr. inkl. moms pr. billet.
Såfremt det er muligt, og du vælger at få din ordre leveret pr. post, fremgår eventuelle leveringsgebyrer i købsprocessen.

Tilbagebetaling/returret

Der gælder ingen fortrydelsesret for køb af billetter og tilhørende forplejning i henhold til ”Lov om visse forbrugeraftaler” §18 stk. 2 nr. 12.
En købt billet kan derfor som udgangspunkt ikke refunderes eller byttes til andet arrangement.

Mistet billet eller gavekort

Hvis du har mistet din billet forud for arrangementet, skal du tjekke din mail for en digital kopi. Hvis ikke du kan finde den der, skal du inden fremmøde til arrangementet kontakte vores billetsalg på telefon eller mail.
Et gavekort er et ihændehaverbevis og skal derfor betragtes som kontanter. Den person, der fremviser et gyldigt gavekort, kan benytte dette til betaling. Der kræves ikke yderligere identifikation af personen. Selvom du måtte have en bekræftelse fra gavegiveren, må vi desværre fastholde, at gavekortet alene har værdi for ihændehaver af gavekortet.
Tabte eller bortkomne gavekort erstattes ikke.

Ændringer, aflysninger, forbehold og refunderinger

Ændringer

Musikhuset Aarhus forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer.
Musikhuset Aarhus tager forbehold for fejl i oplysninger om priser og for udsolgte arrangementer.
Musikhuset Aarhus forbeholder sig ret til at ændre på pladstildelingen indenfor samme billetkategori samt flytte til en anden kategori mod at udbetale kunden en eventuel prisdifference.
Musikhuset Aarhus forbeholder sig retten til at ændre dato og tidspunkt for et arrangements gennemførelse, uden at dette kan betragtes som misligholdelse af aftalen, mangel ved arrangementet eller aflysning af arrangementet.

Aflysning

Et arrangement anses for at være aflyst, hvis det ikke gennemføres. Ændringer i repertoire, ændret dato, delvist gennemført arrangement og lignende, udgør ikke et aflyst arrangement.
Vi vil gøre vores bedste for at informere om eventuelle aflysninger og datoændringer. Der kan dog være situationer, hvor vi ikke kan få fat i alle billetkøbere til et arrangement. Da du selv er ansvarlig for at kontrollere, om et arrangement er aflyst eller flyttet, anbefaler vi, at du kontrollerer tidspunktet for arrangementet på hjemmesiden, inden du tager af sted.

Reklamation og refundering

Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til arrangøren. Arrangørens fulde navn, adresse, telefonnummer m.m. kan fås på mail musikhuset@aarhus.dk eller på telefon 89 40 40 40. Musikhuset Aarhus er ikke forpligtet til at refundere købte billetter i tilfælde af aflysning, hvis den aflyste forestilling er arrangeret af en ekstern arrangør. Er der imidlertid noget, som du er utilfreds med i forbindelse med dit køb af billetter, kan du altid kontakte Musikhuset Aarhus’ kundeservice på billetsalg.mus@mkb.aarhus.dk eller telefon 89 40 40 40.
Billetter refunderes ikke, så længe et arrangement kan flyttes med samme opsætning til en anden dato.
Ved aflysning af et arrangement af andre årsager end force majeure refunderes grundprisen på billetten. Billetgebyrer, leveringsgebyrer, kortgebyrer samt evt. afholdte omkostninger til porto refunderes ikke.
Musikhuset Aarhus kan ikke holdes ansvarlig for udgifter til rejse, hotel eller andre indirekte tab, som billetkøberens har haft i forbindelse med det ændrede/aflyste arrangement.

Forholdet mellem en ekstern arrangør og Musikhuset Aarhus

Musikhuset Aarhus har intet ansvar over for billetkøber vedrørende ekstern arrangørs rekonstruktion, betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer, andre mangler eller andre eventuelle reklamationer vedrørende et arrangement. Al henvendelse herom rettes til arrangøren.

Force majeure

Ved indtræden af uforudsete og ukontrollerbare ydre omstændigheder vil Musikhuset Aarhus være ansvarsfri for direkte og indirekte tab ifm. ændringer eller aflysninger.
Force majeure skal fortolkes i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, herunder retspraksis, og skal bl.a. omfatte: krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, naturkatastrofer, hærværk, tyveri, terror, cyberterror, cyberangreb, svigtende energiforsyning, konfiskation af midler, manglende eller forsinkede leverancer fra underleverandører, der skyldes force majeure, arbejdskonflikt, lockout samt strejke, sundhedskriser, epidemier eller lignende sygdomsudbrud.
Selv om det ikke selvstændigt måtte blive betragtet som force majeure, kan Musikhuset Aarhus dog altid ansvarsfrit og uden at refundere billetprisen aflyse arrangementer med henblik på at sikre publikums sikkerhed og/eller oplevelse. Hvis en udefrakommende begivenhed, der ikke var forudseelig for Musikhuset Aarhus på tidspunktet for denne aftales indgåelse, indtræffer, og Musikhuset Aarhus vurderer, at hensynet ikke kan varetages ved mindre indgribende foranstaltninger.

Beskyttelse af personlige oplysninger og datasikkerhed

I forbindelse med din bestilling behandler Musikhuset Aarhus dine oplysninger. Det gør vi for at kunne levere billetter og service til dig. Al kommunikation som vi har med dig via e-mail gemmes og dokumenteres i den forbindelse. Musikhuset Aarhus overlader kun personoplysninger til vores systemleverandører i henhold til gældende ret, indgåede databehandleraftaler eller databehandlervilkår.
Iflg. Persondataforordningen og persondataloven har du ret til på foranledning at få udleveret al information, som vi har opbevaret om dig. Du har også ret til at anmode om at få slettet dine oplysninger fra vores systemer. Se i øvrigt: https://musikhusetaarhus.dk/praktisk-information/klager-politikker/data-privatlivspolitik/

Generelle lovmæssige vilkår

Hvor ikke andet er nævnt, gælder dansk lov i forlængelse af disse vilkår.

Lovvalg og værneting

Aftale om køb af billetter via musikhusetaarhus.dk, i billetsalget eller gennem et salgslink med vores URL er underkastet dansk ret, og enhver uoverensstemmelse mellem Musikhuset Aarhus og billetkøber skal afgøres med Retten i Aarhus som værneting i 1. instans.

Musikhuset Aarhus
Thomas Jensens Allé
8000 Århus C
CVR: 55133018